Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Krzystkowice

Film informacyjny opisujący działania związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Krzystkowice

Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice funkcjonują  3 obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawienia jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny t.j. obwody nr 167, 195, 183, które zostały powołane na mocy decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 19.12.1994r.

Obwody OHZ nr 167, 195, 183 wchodzą w skład III Łowieckiego Rejonu Hodowlanego.

Priorytetem prowadzonej gospodarki łowieckiej na terenie OHZ jest poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny

Zapraszamy Państwa na krótki film, w którym pokażemy, jakie działania związane z gospodarką łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Krzystkowice.