Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.

Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia nowego serwisu BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie webowej Nadleśnictwa Krzystkowice w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.