Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

Nadleśnictwo Krzystkowice zaprasza do składania ofert na stanowisko księgowego.

Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać w terminie do 09.04.2024 r. do godz. 15:00:

- osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko księgowego", w sekretariacie Nadleśnictwa Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

- przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem "Nabór na stanowisko księgowego" na adres: Nadleśnictwo Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

- pocztą elektroniczną na adres: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl

Więcej informacji znajduję się w plikach do pobrania poniżej.