Lista aktualności Lista aktualności

RANNY JELEŃ NA TERENIE NADLEŚNICTWA KRZYSTKOWICE

POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD JELEŃ ZABLOKOWAŁ TRASĘ Z NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO DO ZIELONEJ GÓRY

We wtorek 3 października ranny w kolizji drogowej jeleń zablokował trasę z Nowogrodu Bobrzańskiego do Zielonej Góry. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ ranne zwierzę leżało na jezdni i zagrażało poruszającym się po sąsiednim pasie pojazdom. 

Wezwana policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i kierowała ruchem. Na miejsce przyjechał również Janusz Krasuski Leśniczy ds. łowieckich z Nadleśnictwa Krzystkowice, który stwierdził, że stan jelenia jest bardzo ciężki. Leśniczy unieruchomił rannego jelenia tak, aby nie zagrażał przejeżdżającym samochodom i zawiadomił służby weterynaryjne. Szybka ocena sytuacji i działania podjęte przez leśniczego pozwoliły oszczędzić rannemu zwierzęciu cierpienia.

Nadleśnictwo Krzystkowice ostrzega kierowców i zaleca ostrożność na trasach przebiegających przez tereny leśne. Migrujące zwierzęta w każdej chwili mogą wtargnąć na jezdnię i zagrozić bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

W sytuacji znalezienia rannych lub padłych zwierząt leśnych obowiązują poniższe procedury postępowania:

1.        W przypadku znalezienia padłej zwierzyny ważne jest, aby przeanalizować przyczynę padnięcia, ustalić komu przysługuje prawo własności  gruntu, na którym znaleziono padłą zwierzynę, a w konsekwencji, na kim spoczywa obowiązek zebrania, transportu i utylizacji zwierzyny, oraz zawiadomić odpowiednie służby (np. Urząd Gminy, GDDKiA). Należałoby również poinformować właściwe nadleśnictwo lub dzierżawcę/zarządcę obwodu łowieckiego celem udokumentowania padnięcia zwierzyny i rozliczenia jej w rocznym planie łowieckim na podstawie rozporządzenia w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych z dnia 13.11.2007 r.( z późn. zm.).

2.        W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie padnięcia zwierzyny z powodu choroby zakaźnej,  to w związku z zaistniałą sytuacją epizootyczną, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwą terytorialnie Inspekcję Weterynaryjną.

3.        W sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zwierzyną ranną, postępujemy tak samo jak w przypadku zwierzyny padłej, jednak to lekarz weterynarii, po stwierdzeniu, iż zwierzyna sama w przyrodzie sobie nie poradzi, podejmuje decyzję o eutanazji. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. czynności bezzwłocznego uśmiercenia dokonuje lekarz weterynarii poprzez podanie środka usypiającego, bądź odbywa się to poprzez zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej.