Lista aktualności Lista aktualności

Lotniczy oprysk lasu

Nadleśnictwo Krzystkowice wykonało oprysk drzewostanów opanowanych przez szkodliwe owady

Nadleśnictwo  Krzystkowice  zawiadamia,  że  w  terminie  od  25.05.2017 r. do  27.05.2017 r. wykonany został lotniczy oprysk  drzewostanów  przy Jednostce Wojskowej (od strony zachodniej) oraz od działek ogrodowych w Nowogrodzie Bobrzańskim (Krzystkowice od strony zachodniej).

Drzewostany zostały opanowane przez szkodliwe gąsienice  barczatki sosnówki i brudnicy  mniszki. Teren objęty opryskami został szczegółowo oznaczony plakatami ostrzegawczymi.

Do  wykonania  powyższego  zabiegu  użyty  został  selektywny  preparat  owadobójczy: DIMILIN 480 SC (w załączeniu  karta charakterystyki preparatu).

Na teren objętym zabiegiem obowiązuje zakaz wstępu do lasu do odwołania.

Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.