Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAKŁADÓW USŁUG LEŚNYCH

6 listopada 2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Krzystkowice odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Nadleśnictwa z przedstawicielami ZUL

Inicjatorem spotkania było Nadleśnictwo Krzystkowice, które zaprosiło do swojej siedziby przedstawicieli ZUL  związanych obecnie z Nadleśnictwem umowami na świadczenie usług leśnych.
Spotkanie miało charakter kameralny. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice przywitał  przybyłych gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Uczestnicy spotkania poinformowani zostali o ogłoszeniu przez Nadleśnictwo przetargu na świadczenie usług leśnych na kolejne lata. Przedstawione zostały informacje ogólne i zakres zaplanowanych prac. Omówiono zasady przystąpienia do postępowania przetargowego, podpisywania umów oraz realizacji i odbioru prac leśnych.
Przedstawiciele ZUL zaproszeni zostali do dyskusji w związku z przedstawionymi informacjami w celu dopracowania obecnych jak i przyszłych warunków współpracy w przypadku podpisania umowy na kolejne lata.
Spotkanie potraktować należy jako dobrą praktykę, gdzie dwie strony tj. Nadleśnictwo i Zakłady Usług Leśnych, które  związane są ze sobą umową przekazują informacje i uwagi dotyczące spraw bieżących oraz przedstawiają i omawiają zasady ewentualnej dalszej współpracy.