Lista aktualności Lista aktualności

Urodzaj żołędzi

Zbiór żołędzi na plantacji nasiennej dębu bezszypułkowego

Na plantacji nasiennej dębu bezszypułkowego (Qercus petraea) Nadleśnictwa Krzystkowice zakończył się zbiór żołędzi, który trwał przez dwa miesiące, od października do końca listopada.

Fot. Karol Zawal

Na plantacji nasiennej rosną grupy wyselekcjonowanych klonów, zagospodarowane i izolowane w sposób minimalizujący dopływ pyłku ze źródeł zewnętrznych. Klony na plantacji rozmieszczone są w sposób schematyczny w znacznej odległości od siebie, tak aby zapewniony był dostęp światła dla każdego drzewa.

Fot. Karol Zawal

Każdy klon drzewa oznaczony jest specjalnym numerem, który umożliwia jego identyfikację.

Fot. Karol Zawal

Przed zbiorem na plantacji została wykoszona trawa i rozłożono specjalne siatki cieniujące, które bardzo ułatwiają pozyskanie żołędzi.

Fot. Karol Zawal

Podczas tegorocznych zbiorów udało się zebrać aż 5467,5 kg żołędzi. Dobry urodzaj zapewnił zabezpieczenie w materiał siewny dla naszego Nadleśnictwa oraz innych Nadleśnictw RDLP Zielona Góra.  

Fot. Karol Zawal

Żołędzie, które trafiły na szkółkę leśną w Tucholi zostały poddane procesowi termoterapii (podgrzewanie w temp. 41°C przez 3 godz. w celu zabicia szkodliwych grzybów) część żołędzi została wysiana, a pozostałe zmagazynowano w chłodni w celu wysiania w następnym roku.

Fot. Karol Zawal

Celem prowadzenia plantacji nasiennych w Nadleśnictwie jest uzyskanie wyselekcjonowanego materiału siewnego o wysokiej wartości genetycznej. Dużym plusem prowadzenia plantacji nasiennych jest łatwość zbioru nasion w latach urodzaju.

Należy podkreślić, że pomimo słabego urodzaju dębu w terenie leśnym tegoroczny zbiór żołędzi był rekordowym od momentu rozpoczęcia pozyskania materiału siewnego z plantacji.

Zbiory w poszczególnych latach:

2006 – 192,52 kg
2007 – brak zbioru
2008 – 73,45 kg
2009 – 3125,00 kg
2010 – brak zbioru
2011 – brak zbioru
2012 – 5054,70 kg
2013 – 675,00 kg
2014 – 400,00 kg
2015 – 5467,50 kg

Z zebranych w tym roku żołędzi wyhodowane zostaną sadzonki, których ilość wystarczy do założenia około 100 hektarów nowych upraw dębowych.

Drzewostany sosnowe zakładano w następstwie wcześniejszych wylesień i wyrębów w okresie przedwojennym. Monokultury sosnowe panujące na terenie Nadleśnictwa w większości przypadków zostały wytworzone sztucznie w celu szybkiego uzyskania surowca drzewnego.
Sosną zalesiano i odnawiano zarówno grunty piaszczyste, gdzie gatunek ten radzi sobie bardzo dobrze, jak i te o dużej żyzności, z których można uzyskać cenny surowiec z drzew gatunków liściastych.
W związku z tym zgodnie z polityką leśną państwa w lasach dokonywana jest przebudowa drzewostanów zmierzająca do zwiększenia udziału gatunków liściastych i zróżnicowania struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu.