Lista aktualności Lista aktualności

XVI Finał Leśno-Błękitnego Festiwalu

Festyn dla dzieci na szkółce leśnej Nadleśnictwa Krzystkowice

Pod hasłem "EKOLOGIKA DLA KAŻDEGO LUDZIKA" odbył się w dniu 02.06.2017 r. kolejny festyn dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu zielonogórskiego, które uczestniczyły w etapowych konkursach o tematyce przyrodniczo-leśnej.

Fot. Marek Bugała

W trakcie trwania festynu dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach. Poprzez gry i zabawy przekazana została wiedza na temat ekologii i troski o środowisko. Głównym punktem imprezy było przedstawienie teatralne zorganizowane przez dzieci.

Podczas każdej edycji przekazywane jest wiele haseł i porad jak dbać o otaczającą nas przyrodę. Organizatorem festiwalu było nadleśnictwo Krzystkowice przy współudziale komitetów organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli.

Każdy uczestnik festynu otrzymał upominek w postaci materiałów edukacyjnych i gadżetów promujących Lasy Państwowe.