Asset Publisher Asset Publisher

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja

ASF, czyli Afrykański Pomór Świń bezpośrednio nie zagraża człowiekowi, ale stanowi niebezpieczeństwo dla zwierząt.

Afrykański pomór świń (z ang. African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa zwierząt: świń domowych, świniodzików oraz dzików. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe, związane w pierwszej kolejności z kosztami obejmującymi zwalczanie choroby na obszarze, gdzie zostanie stwierdzone jej ognisko. Ponadto, stwierdzenie ewentualnego pojawienia się  w danymregionie wirusa skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny, zarówno w kraju jak i poza jego granice.

 Pojawienie się choroby u zwierzat wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV), na którego dotychczas nie wynaleziono szczepionki, ani lekarstwa. Rozprzestrzenianie się choroby następuje przez przeniesienie wirusa ASFV bezpośrednio pomiędzy zwierzętami lub pośrednio np. poprzez skażone  przedmioty użytku codziennego, skażoną paszę lub pozostawione na terenach leśnych czy parkingach resztki pokarmowe.

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz przede wszystkim stosując zasady bioasekuracji.

 

Ważnym jest, aby zgłaszać każdy przypadek znalezienia w terenie padłego dzika, świni lub ich szczątków do służb weterynaryjnych bądź np. do instytucji samorządowych, Policji, pracowników Lasów Państwowych, itd.  

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sytuacji w Polsce związane z zagrożeniem ze strony Afrykańskiego Pomoru Świń, można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Opracowano na podstawie materiałów GIW.