Położenie

Nadleśnictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, to jedno z trzech największych powierzchniowo nadleśnictw w Polsce. Położone jest w dorzeczu dopływów rzeki Odry tj. rzek Bóbr i Nysa Łużycka i wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z monitoringu leśnego zainstalowanego w naszym nadleśnictwie.

Historia

Powojenna historia Nadleśnictwa Krzystkowice jest ściśle związana z historią ziem zachodnich. Tworzenie administracji leśnej odbywało się tu równolegle z powstawaniem zalążków administracji państwowej. Do najważniejszych zadań leśników po zakończeniu działań wojennych należały: inwentaryzacja i wywóz do składnic drewna pozyskanego przez Niemców, zalesienia gruntów porolnych, dogaszanie, usuwanie i odnawianie spalenisk powojennych, które były odnawiane głównie sosną (siewem ręcznym). W 1951 r. została wykonana generalna inwentaryzacja drzewostanów w celu udokumentowania zasobów leśnych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Współpraca

Nadleśnictwo Krzystkowice współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.