Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca i zająca.
 
Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP. Na terenie nadleśnictwa nie występują strefy ochronne.
 
Nie sposób wyliczyć wszystkie chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt, które żyją na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice. Bogatą florę, którą można spotkać tym regionie reprezentują: owadożerna rosiczka, grzyb szmaciak gałęziasty, paproć pióropusznik strusi. Występujące gatunki fauny to między innymi: jelonki rogacze, traszki grzebieniaste, wydry i oczywiście bobry europejskie, które z roku na rok zwiększają liczbę siedlisk.
 
W Nadleśnictwie Krzystkowice w 2004 r. we współpracy z Katedrą Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstał Projekt odbudowy populacji zająca. Koordynatorem działań jest prof. dr hab. Roman Dziedzic.