Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody jest twór przyrody ożywionej bądź nieożywionej, cenny ze względów naukowych, zabytkowych i estetycznych otoczony opieką prawną. Pomniki przyrody są częścią naszego kulturowego dziedzictwa, tak jak stare zabytkowe budowle i dzieła sztuki, są tak jak one nieodnawialne i cenne, należy im się szacunek i pietyzm ze strony człowieka. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach Nadleśnictwa Krzystkowice jako pomniki przyrody sklasyfikowano 55 obiektów: 1 powierzchniowy „Leśne kandelabry" o pow. 2,15 ha, 1 głaz narzutowy, 4 grupy drzew, 1 aleja i 48 pojedynczych drzew.