Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na obszarze Nadleśnictwa Krzystkowice występuje 14 obiektów o łącznej pow. 378,81 ha: Kacza ostoja-Przygiełkowisko, Kacze lęgi, Bobrowe wierzby, Sitowisko, Przymoście, Torfowisko Guzów, Bobrówka, Przełom Bobru, Zakole, Nowa Woda, Przywale, Boberek, Zakole Bobru, Dachowskie Ługi.

Użytek ekologiczny "Dachowskie Ługi"

Użytek Ekologiczny o powierzchni 242,87 ha powstał na terenie, gdzie w sierpniu 2012 huraganowy wiatr wyrządził duże szkody   w drzewostanach. Epicentrum szkód miało miejsce na terenie Leśnictwa Żarków, gdzie w jednym kompleksie leśnym połamało i powywracało drzewa na powierzchni 288 ha o masie ok. 2500 m3.

Fot. Marek Bugała, Nadleśnictwo Krzystkowice.

Celem nadrzędnym ochrony tego terenu jest pozostawienie go naturze bez żadnej ingerencji ze strony człowieka co pomoże śledzić procesy naturalnego zachowania się środowiska. Pozostawienie zamierającego i martwego rozkładającego się drewna ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów i dla zachowania różnorodności biologicznej. Stanowić będzie rezerwuar dla grzybów, mchów, porostów, itp., schronienie i źródło pokarmu dla ssaków, gadów i ptaków, enklawą będącą miejscem egzystowania wielu gatunków.

Fot. Archiwum Nadleśnictwo Krzystkowice.

Fot. Archiwum Nadleśnictwo Krzystkowice.

Fot. Archiwum Nadleśnictwo Krzystkowice.