Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Ogień, który jest dla ludzi wielkim dobrodziejstwem jest jednocześnie największym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych. Może zniszczyć wszystko - lata pracy leśników i wysiłków natury. W lesie należy być bardzo rozważnym.

Lasy Nadleśnictwa Krzystkowice charakteryzują się dużą palnością, zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego.
System wykrywania i alarmowania opiera się między innymi na sieci obserwacji naziemnej w postaci czterech dostrzegalni własnych oraz sześciu dostrzegalni sąsiednich nadleśnictw mających wgląd na cały chroniony teren. Na dostrzegalniach metalowych o konstrukcji rurowej (wysokości 35 m) pracują odpowiednio przeszkoleni, doświadczeni obserwatorzy posiadający podwójną łączność – telefoniczną i radiową.
 
Nadleśnictwo Krzystkowice  funkcjonuje jako wyznaczony punkt prognostyczny oznaczając stopień zagrożenia pożarowego lasu dla 22 strefy prognostycznej obejmującej swym zasięgiem południową część Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (łącznie 11 nadleśnictw). 
 
Oznaczanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów i ryzyka powstania pożaru oraz bieżący monitoring warunków pogodowych odbywa się na podstawie danych z własnej - leśnej automatycznej stacji meteorologicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.