Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice w roku 2023”

Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, iż wszelkie dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice w roku 2023” znajdują się na stronie internetowej do której prowadzi poniższy link: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cb4ad11-4ec6-11ed-9171-f6b7c7d59353