Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień lasów

21 marca ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów w dniu 21 marca Zielonogórscy Leśnicy zapraszają do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, gdzie wyjaśniać będą kwestie zrównoważonej gospodarki leśnej i jej wpływu na rosnącą rolę lasu jako źródła energii odnawialnej.

Główne komunikaty MDL 2017, przygotowane przez FAO:


Zadrzewienia poprawiają warunki życia w miastach oraz obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń. Przemyślane, mogą latem obniżyć temperaturę powietrza w mieście o 2–8 °C.


Wykorzystanie energii z drewna spowalnia także zmiany klimatu i sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.


Lasy dla energii – teraz i w dobie przyszłej zielonej gospodarki. Wzrost inwestycji w innowacyjność technologiczną i w zrównoważoną gospodarkę leśną jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.


Film przygotowany przez FAO* z okazji MDL 2017 został przetłumaczony przez Lasy Państwowe na język polski.

Źródło: RDLP w Zielonej Górze, FAO.