Lista aktualności Lista aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZBIÓRKA BUDYNKÓW Z AZBESTEM

Nadleśnictwo Krzystkowice kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych realizowanych na terenie nadleśnictwa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów zawierających azbest, wymianie pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na pokrycie z blachy, uporządkowaniu terenu z pozostałości po obiektach. 

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zosały określone w materiałach do pobrania poniżej.

Oferty należy składać do godz. 10:00 dnia 25.10.2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Krzystkowice, 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Leśna 1 (sekretariat) lub przesłać na adres nadleśnictwa.

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2022 r.