Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Krzystkowice
Nadleśnictwo Krzystkowice
+48 68 327 65 32, Punkt Alarmowo Dyspozycyjny +48 68 327 62 24
+48 68 327 65 33

ul. Leśna 1

66-010 Nowogród Bobrzański

Dni urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 

W godzinach od 07:00 do 15:00 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Pani Monika Kowalik

e-mail:iod@comp-net.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Nadleśniczy
Andrzej Staniszewski
+48 68 327 65 32
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Wojciński
+48 68 327 65 32 wew. 24
Główny Księgowy
Małgorzata Ławrynowicz
+48 68 327 65 32 wew. 32

Pion Nadleśniczego

Jacek Dziaduszek
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 36
Aleksander Sekuła
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 36
Marek Tylczak
Sekretarz
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 23
Magdalena Kozaczyńska
Starszy ref. ds. pracowniczych i płac
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 35
Grzegorz Kucharski
St. strażnik leśny p.o. komendanta posterunku SL
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 34
Małgorzata Dziaduszek
Spec. ds. inwestycji i remontów
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 23
Irena Lesser
St. ref. ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 26
Stanisława Piekarska
Spec. ds. administracyjno - gospodarczych
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 27
Dawid Bugała
Ref. ds. administrowania SILP
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 14

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Beata Szwichtenberg
Spec. SL ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 17
Agata Jagiełło
Ref. ds. Hodowli Lasu
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 17
Marek Bugała
Spec. SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 22
Edyta Warężak
St. Spec. SL ds. gospodarki drewnem
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 28
Przemysław Zielonka
Spec. SL ds. użytkowania lasu
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 30
Krzysztof Con
St. Spec. SL ds. ochrony ppoż
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 37
Piotr Droszczak
Leśniczy ds. szkółkarskich
phone-abbreviation: +48 607 603 945
Gabriela Ostrowska
Spec. SL ds. gospodarki łowieckiej
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 29
Paweł Tatarynowicz
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 195 i 167
phone-abbreviation: +48 784 667 253
Grzegorz Sobotka
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 183
phone-abbreviation: +48 68 391 34 57, +48 607 516 812

Pion Głównego Księgowego

Alicja Morajko
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 38
Dorota Tomczyk
Księgowa
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 38
Amanda Cholewińska
Księgowa
phone-abbreviation: +48 68 327 65 32 wew. 31