Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Krzystkowice prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Opiekuje się 11 szkołami na terenie administracyjnym nadleśnictwa. Oprócz przeprowadzanych przez leśniczych – opiekunów szkół prelekcji w szkołach, edukacja leśna prowadzona jest w wybranych obiektach:

Oferta edukacyjna

Bogate w chronione gatunki zwierząt i roślin tereny Nadleśnictwa Krzystkowice, posiadające mnóstwo walorów natury estetycznej są chętnie odwiedzane zarówno przez grupy zorganizowanie jaki indywidualnych spacerowiczów. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia naszych okolic szlakiem dwóch ścieżek przyrodniczych.