Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE W SŁUŻBIE PSZCZÓŁ

20 MAJ - ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

Pszczoły wywodzą się z lasów, które obecnie w dobie zagrożenia ich populacji, są dla nich najbardziej sprzyjającym środowiskiem do życia. Nadleśnictwo Krzystkowice od wielu lat podejmuje działania wspierające ponad 450 gatunkówów i podgatunkówów pszczół w Polsce.

"Piastunki czerwiu" Fot. Dawid Bugała

Do najpopularniejszych inicjatyw należą działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne – realizowane poprzez umieszczanie w lasach tablic edukacyjnych oraz poprzez publikacje w sieci internetowej artykułów o tematyce pszczelarskiej.

"Tablica edukacyjna znajdująca się na początku ścieżki przyrodnioczo-leśnej Dolina Szyszyny od strony Biedrzychowic Dolnych w leśnictwie Biedrzychowice oddz. 240g" Fot. Archiwum n-ctwa

Niezależnie, pszczelarzom oferowane są sprzyjające warunki do tworzenia pasiek na terenach leśnych. Stosowaną praktyką jest zakładanie pasiek przez leśników.

"Przegląd rodziny - gościnnie u leśnika - Krzysztof Con" Fot. Dawid Bugała

Na obszarach poszczególnych leśnictw, zakładane są uprawy wybranych gatunków drzew oraz zachowane są drzewostany liściaste i mieszane, sprzyjające gromadzeniu się pszczół na ich terenach.

Oprócz tego w Nadleśnictwie prowadzona jest celowa gospodarka nasienna. W roku 2005 założono plantację nasienną lipy drobnolistnej. Powierzchnia plantacji, obejmująca 4 kwatery wynosi 5,3 ha.

"Struktura plantacji nasiennej lipy drobnolistnej" Fot. Archiwum n-ctwa

"Plantacja nasienna lipy drobnolistnej" Fot. Archiwum n-ctwa

Ponad 78% gatunków roślin w Polsce jest zapylanych przez owady, do których w znaczącej części należą pszczoły. Nie bez powodu uważa się je za jednego z największych sprzymierzeńców człowieka.

Potrzebujemy pszczół dla zachowania ciągłości szaty roślinnej, chętnie sięgamy po produkty pszczelej produkcji, podziwiamy pszczoły za pracowitość. W dalszych latach Nadleśnictwo Krzystkowice rozwijać będzie działalność edukacyjną o roli pszczół w środowisku naturalnym, chce bowiem, by pszczoły czuły się w lesie jak w domu.

"Królowa Pszczół wsród swojej świty (zielony opalitek)"Fot. Dawid Bugała