Asset Publisher Asset Publisher

NOWE DOMKI OD LEŚNIKA

Leśnicy pomagają ptakom w lesie

Co roku, w zielonogórskich lasach, szczególnie tych młodszych, gdzie brakuje naturalnych dziupli, ponad 2,5 tysiąca ptasich rodzin dostaje nowe mieszkanie od leśnika. Właśnie tyle budek lęgowych trafia jeszcze przed okresem lęgowym do naszych lasów. W lesie "policzone" są nie tylko drzewa, ale i ptasie budki. Mamy ich 35 tysięcy. Późną jesienią wysprzątane i gotowe na przyjęcie skrzydlatych lokatorów.

Fot. Grzegorz Patek

Systematyczne czyszczenie budek lęgowych jest konieczne, bo ptaki niechętnie zasiedlają te, w których jest za dużo "materiału gniazdowego". Nieusunięte gniazda, gdzie czasem są pozostałości po poprzednich lęgach, są siedliskiem pasożytów. Wypełniając budkę, czynią ją niezdatną dla nowych lokatorów. Dlatego co roku, późną jesienią, na przełomie października i listopada czyścimy ptasie budki. Jak to się robi podpowiada nam film z serii "Oblicza lasu".

Należy ją zamontować sztywno na drzewie np. w ogrodzie na wysokości 3 do 5 metrów nad ziemią, lekko pochyloną do przodu, z otworem wlotowym najlepiej skierowanym na południowy wschód lub na północ ( choć nie jest to aż tak ważne, zapewnia jednak lokatorom ocienienie podczas upałów).

Fot. Grzegorz Patek

Stare budki wyczyszczone. Nowe powieszone. Możemy rozpocząć obserwacje. Tu może przydać się lornetka i aparat fotograficzny.

Dzięki uprzejmości naszego kolegi leśniczego Grzegorza Patka z Nadleśnictwa Krzystkowice –pasjonata fotografii ornitologicznej, możemy zaprezentować okazy jakie „upolował” swoim aparatem.

Życzymy udanych, bezkrwawych łowów z lornetką i aparatem!

Fot. Grzegorz Patek

Źródło: RDLP w Zielonej Górze.