Asset Publisher Asset Publisher

Program odbudowy populacji zająca w nadleśnictwie Krzystkowice w oparciu o zwierzęta z kwaterowej hodowli w nadleśnictwie Świebodzin na lata 2011-2014

Realizowany na terenie obwodu łowieckiego nr 195, którego zasadniczym celem jest zwiększenie zagęszczenia zajęcy.

Cele drugoplanowe to :
  • Opracowanie zasad optymalnego postępowania z zającami w zagrodzie adaptacyjnej w zakresie bazy żerowej, stanu zdrowotnego i ochrony przed drapieżnikami.
  • Określenie preferencji siedliskowych zajęcy po wsiedleniu do naturalnych terenów.
  • Określenie sytuacji od kiedy konieczna jest ingerencja w siedlisko celem poprawy warunków egzystencji zajęcy.
  • Regulacja liczebności drapieżników (zgodnie z prawną możliwością redukcji)
  • Wybór optymalnej metody wsiedleń.
  • Osiągnięcie zadowalających stanów zajęcy.