Asset Publisher Asset Publisher

Przerwany Marsz

Symboliczny, przerwany 1 września 1939 roku marsz dzieci do szkoły

Polskie Dzieci Wojny –  to nasze Babcie i nasi Dziadkowie, z którymi symbolicznie 2 września 2019 r. dokończyliśmy przerwany w wyniku wybuchu II wojny światowej marsz ówczesnej młodzieży do szkoły.

Leśnicy podczas ogólnopolskiej akcji „Przerwany Marsz”

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, mieliśmy okazję towarzyszyć naszym emerytowanym leśnikom z grona Polskich Dzieci Wojny i symbolicznie zamknąć Przerwany Marsz do szkoły z 1 września 1939 roku.

Polskie Dzieci Wojny - osoby urodzone przed 1945 r., nasi wspaniali leśnicy z którymi wzięliśmy udział w akcji „Przerwany Marsz” (fot. Jacek Grotkiewicz)

 

Pokolenie Dzieci Wojny – ostatni świadkowie tamtych trudnych dni

Przetrwali czas okupacji, który zabrał Im dzieciństwo, być może ten okres skruszył Ich przekonanie o sprawiedliwości dziejowej (…). Mimo tym niełatwym doświadczeniom i słabnącemu z upływem lat zdrowiu, znaleźli siłę! Postanowili upamiętnić tamte czasy, utrwalić pamięć o swoich bliskich i pokazać, że warto dążyć do budowania fundamentów pokoju i bezpieczeństwa. Przekraczając szkolne progi, podjęli symboliczne dokończenie przerwanej edukacji.

 

Pan Ludwik Podstawski – nasz dzielny leśnik, który wspominał uczniom o dziejach dzieci wojny z dnia 1 września 1939r.
(fot. Marek Bugała, Nadleśnictwo Krzystkowice)

 

Zintegrowana przestrzeń ku pamięci!
 

Podczas uroczystego apelu inaugurującego rok szkolny 2019/2020, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim , wspólnie z całą społecznością uczniowską w gronie pedagogów oraz rodziców i opiekunów z naszego nadleśnictwa zbudowaliśmy z pokoleniem Polskich Dzieci Wojny wspólną przestrzeń dla pamięci. Był to niezwykły moment – czas na refleksje, wspomnienia
i myśl o dziedzictwie pokoleń. Nie sposób w kilku zdaniach oddać emocje tej podniosłej chwili więc jedyne słuszne słowo, które w tym momencie powinniśmy skierować do pokolenia Polskich Dzieci Wojny oraz osób, które wspólnie z nimi dokończyli Przerwany Marsz to po prostu słowo   DZIĘKUJEMY!