Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie dotyczące odbioru kłód metodą stosową.

W dniu 18.01.2019 r. na terenie Leśnictwa Żarków (oddz. 109-h-00) odbyło się szkolenie, którego tematem było ”Prowadzenie prac zrębowych przy wyrobie drewna wielkowymiarowego krótkiego oraz odbiórka drewna wielkowymiarowego krótkiego( So WBCKS – 1 klasa grubości) w stosach.”

W szkoleniu uczestniczyli  Nadleśniczy Andrzej Staniszewski, pracownicy terenowi Nadleśnictwa Krzystkowice, Dyrektor Wojciech Grochala,  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Janusz Frankowski, pracownicy RDLP w Zielonej Górze oraz przedstawiciel Zakładu Usług Leśnych.

Fot.Dawid Bugała

Szkolenie rozpoczął Pan Nadleśniczy przywitaniem wszystkich zaproszonych gości i pracowników, po czym omówił lokalizację i charakterystykę powierzchni zrębowych, a także testowy stos kłód, przeznaczony do pomiaru metodą stosową.

Fot.Dawid Bugała

Następnie głos zabrał Dyrektor RDLP w Zielonej Górze. Pan Wojciech Grochala podkreślił, że warto pozyskiwać drewno w kłodach, ze względu na ograniczenie szkód w siedliskach, jak również ze względów bezpieczeństwa BHP. Bardzo istotne jest, żeby przy odbiórce kłód leśniczy i podleśniczy pracowali razem.

Fot. Dawid Bugała

Fot.Dawid Bugała

Pan Karol Zawal p.o. inż. Nadzoru omówił zasady odbioru drewna w kłodach powołując się na aktualne zarządzenie (Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego L.P. z dnia 27.09.2013r.)

Fot. Dawid Bugała

Fot. Dawid Bugała

Podczas pomiaru wynikła dyskusja, w którą włączyła się znaczna część leśniczych i podleśniczych. W pomiarach z głosem doradczym uczestniczył Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

Fot.Dawid Bugała

W/w stos zmierzony był również przez inż. nadzoru posztucznie. Wynik pomiaru przy 259 szt. wyniósł 24,41m3. Wynik przy pomiarze stosowym wyniósł 24,34m3.

Nadleśniczy dokonał podsumowania stwierdzając iż pomiar kłód metodą stosową znacznie skraca czas odbioru służbom terenowym, a pomiary są niemalże identyczne z pomiarami metodą posztuczną.

Fot. Dawid Bugała

Po zakończeniu pomiarów uczestnicy szkolenia przeszli na powierzchnię zrębową przygotowaną do zrywki drewna, gdzie omówiono sposób układania poszczególnych sortymentów, w tym kłód krótkich w klasach grubości przez operatora harvestera podczas ścinki i manipulacji. Stwierdzono iż konieczność układania i sortowania poszczególnych sortymentów nie sprawia większej trudności operatorowi.

Fot. Dawid Bugała

Szkolenie zostało podsumowane przez Pana Dyrektora i Nadleśniczego oraz zakończone.