Asset Publisher Asset Publisher

Użytek Ekologiczny „Dachowskie Ługi”

W dniu 27 luty 2015 r. uchwałą Rady Gminy Bobrowice na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice ustanowiony został użytek ekologiczny o nazwie „ Dachowskie Ługi”.

Użytek Ekologiczny o powierzchni 242,87 ha powstał na terenie, gdzie w sierpniu 2012 huraganowy wiatr wyrządził duże szkody   w drzewostanach. Epicentrum szkód miało miejsce na terenie Leśnictwa Żarków, gdzie w jednym kompleksie leśnym połamało i powywracało drzewa na powierzchni 288 ha o masie ok. 2500m3.

 

Celem nadrzędnym ochrony tego terenu jest pozostawienie go naturze bez żadnej ingerencji ze strony człowieka co pomoże śledzić procesy naturalnego zachowania się środowiska. Pozostawienie zamierającego i martwego rozkładającego się drewna ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów i dla zachowania różnorodności biologicznej. Stanowić będzie rezerwuar dla grzybów, mchów, porostów, itp., schronienie i źródło pokarmu dla ssaków, gadów i ptaków, enklawą będącą miejscem egzystowania wielu gatunków.

Fot. Nadleśnictwo Krzystkowice.

Fot. Nadleśnictwo Krzystkowice.

Fot. Nadleśnictwo Krzystkowice.