Asset Publisher Asset Publisher

XVII Błękitny Festiwal na szkółce leśnej tuchola

„Czysty świat wokół nas”- to hasło kolejnej edycji błękitnego festiwalu twórczości dziecięcej

Około  100 uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu zielonogórskiego uczestniczyło w XVII edycji Leśno-Błękitnego Festiwalu zorganizowanego w punkcie edukacyjnym na terenie szkółki leśnej nadleśnictwa Krzystkowice. Festiwal był podsumowaniem całorocznych działań podejmowanych przez dzieci na rzecz ochrony środowiska.

Fot. Marek Bugała

Uczestnikami byli uczniowie , którzy w ciągu roku szkolnego brali udział w konkursach i zajęciach związanych z ekologią i ochroną środowiska. W przerwie dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą w lesie otaczającym punkt edukcyjny.

W trakcie gier i zabaw przekazana została wiedza na temat ekologii i troski o środowisko. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i upominki za zaangażowanie  w działania na rzecz ekologii.