Asset Publisher Asset Publisher

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU - ZABIEGI OCHRONNE

Nadleśnictwo Krzyskowice informuje, że w terminie od 29.04.2024 r. do 06.05.2024 r., będzie przeprowadzało samolotowy oprysk drzewostanów ograniczający populację gąsienicy barczatki sosnówki.

Teren ten będzie szczegółowo oznaczony plakatami i tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

Do wykonania zabiegu użyty będzie selektywny preparat owadobójczy o działaniu żołądkowym: CONFIRM.

Zabiegiem będą objęte drzewostany w:

- Leśnictwach: Lipno, Wysoka, Bogaczów

- Gminach: Nowogród Bobrzański, Świdnica, Bobrowice, Dąbie

 

Mapa z okresowym zakazem wstępu do lasu.

 

W pliku poniżej do pobrania plakat ogłoszeniowy.

Resources to get