Asset Publisher Asset Publisher

ZAPRASZAMY NA V JUBILEUSZOWY PLENER ARCHEOLOGICZNY W WICINIE

V Jubileuszowy Plener Archeologiczny odbędzie się 4 września 2021 roku w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie   

Zadanie pt. "Dziedzictwo kulturowe Wiciny - brzemię czy szansa dla mieszkańców?" realizowane w ramach operacji W POSZUKIWANIU TORZSAMOŚCI, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka".

PROGRAM:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY