Asset Publisher Asset Publisher

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ROZBIÓRKA OBIEKTÓW Z AZBESTEM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający - Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że w wyniku
przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie:
1.Rozbiórka obiektów zawierających azbest:
a) wiata stalowa nr inw. 108/492 położona na terenie byłej Szkółki Leśnej
Guzów w Leśnictwie Biedrzychowice
b) szopa drewniana położona na gruncie nadleśnictwa w miejscowości
Dobroszów Wielki dz. ewid. nr 83/5, Leśnictwo Klępina oddz.83a
c) wiata śmietnikowa położona na terenie osady leśnej w miejscowości
Klępina ul. Leśna 6
2. Wymiana pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na pokrycie
z blachy w obiekcie wiata śmietnikowa na terenie osady leśnej w miejscowości
Stara Woda 57
3. Uporządkowanie terenu z pozostałości po obiektach - szopy drewniane
z pokryciem dachowym z płyt cementowo - azbestowych zlokalizowanych
w miejscowości Miodnica na dz. ewid. nr 655/2
na podstawie ustalonego w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej (cena = 100% znaczenia) została wybrana oferta firmy:
EKO TW Sp. z o.o.
63-304 Czermin 67 a
na kwotę: 66 356,69 zł netto, 81 618,73 zł brutto
Pozostałe złożone oferty:
1) BRUTI Maciej Gasiuk
Włostów 7, 68-200 Żary
cena oferty: 111 013,96 zł; Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Oferta odrzucona ze względu na brak kompletności dokumentów.
2) ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec
cena oferty: 146 501,94 zł netto; 175 277,40 zł brutto
Oferta odrzucona ze względu na brak kompletności dokumentów.