Asset Publisher Asset Publisher

ZMARŁ EMERYTOWANY LEŚNICZY NADLEŚNICTWA KRZYSTKOWICE

Z żalem informujemy, że w dniu 21 maja 2021 r. zmarł Kazimierz Potocki, emerytowany Leśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice.

Kazimierz urodził się 1 marca 1947 roku w Tuplicach. Wykształcenie leśne zdobywał w Technikum Leśnym w Rzepinie, które ukończył w 1966 roku z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku odbył staż w ówczesnym Nadleśnictwie Bogaczów (obecnie część Nadleśnictwa Krzystkowice). W latach 1966-1968 kariera zawodowa została zawieszona z powodu odbywania zasadniczej służby wojskowej, jednak zaraz po jej ukończeniu, Kazimierz powrócił do Nadleśnictwa Bogaczów, gdzie przechodził poszczególne szczeble kariery leśnika – podleśniczego, leśniczego technologa oraz, od roku 1981 aż do przejścia na emeryturę w roku 2009 – leśniczego Leśnictwa Nowogród w Nadleśnictwie Krzystkowice.

Kazimierz jest wspominany przez przełożonych oraz kolegów i koleżanki z pracy jako człowiek rzetelny, zdyscyplinowany oraz niezwykle zaangażowany. Charakteryzował się dużą kulturą osobistą i skromnością. W pracy kierował się zasadą: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Poproszony o pomoc, nigdy jej nie odmawiał. Mimo skromności, wyróżniała go również ambicja, czemu wyraz dał zdobywając najwyższy spośród wszystkich pracowników wynik na egzaminie dotyczącym zagadnień z  wprowadzanego wówczas do nadleśnictwa Systemu Informatycznego. Warto nadmienić, że był w tamtym czasie najstarszym leśniczym.

Kazimierz był leśnikiem z zamiłowania i aż do emerytury poświęcał swoją ciężką pracę lokalnej przyrodzie. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Niech Ci knieja wiecznie szumi.