Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krzystkowice
Nadleśnictwo Krzystkowice
+48 68 327 65 32, Punkt Alarmowo Dyspozycyjny +48 68 327 62 24
+48 68 327 65 33

ul. Leśna 1

66-010 Nowogród Bobrzański

Dni urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 

W godzinach od 07:00 do 15:00 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Pani Monika Jędro

e-mail:iod@comp-net.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Nadleśniczy
Andrzej Staniszewski
+48 68 327 65 32
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Wojciński
+48 68 327 65 32 wew. 24
Główny Księgowy
Małgorzata Ławrynowicz
+48 68 327 65 32 wew. 32

Pion Nadleśniczego

Jacek Dziaduszek
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 36
Aleksander Sekuła
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 36
Marek Tylczak
Sekretarz
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 23
Magdalena Kozaczyńska
Spec. ds. pracowniczych i płac
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 35
Grzegorz Kucharski
St. strażnik leśny p.o. komendanta posterunku SL
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 34
Małgorzata Dziaduszek
Spec. ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 23
Tobiasz Ćwik
Spec. ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 26
Stanisława Piekarska
Spec. ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 27
Adriana Pelc
Ref. ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 23
Dawid Bugała
Ref. ds. administrowania SILP
Tel.: +48 607 603 937

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Beata Szwichtenberg
Spec. SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 17
Marek Bugała
Spec. SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 22
Edyta Warężak
St. Spec. SL ds. gospodarki drewnem
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 28
Maciej Kaziów
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 30
Krzysztof Con
St. Spec. SL ds. ochrony ppoż
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 37
Piotr Droszczak
Leśniczy ds. szkółkarskich
Tel.: +48 607 603 945
Gabriela Ostrowska
Spec. SL ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 29
Dominik Wawrzyniak
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 167
Tel.: +48 693 220 630
Paweł Tatarynowicz
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 195
Tel.: +48 784 667 253
Tomisław Tylczak
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 183
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 14; +48 607 517 529

Pion Głównego Księgowego

Alicja Morajko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 38
Dorota Tomczyk
Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 38
Aleksandra Sinkiewicz
Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 31