Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu – zajmuje 16,6% powierzchni całego Nadleśnictwa tj. 5320,55 ha
  • „30B" - Wschodnie Okolice Lubska - pow. ogólna 1760,09 ha,
  • „25" - Dolina Bobru - pow. ogólna 1874,08 ha,
  • „23" - Dolina Śląskiej Ochli - pow. ogólna 493,23 ha,
  • „29" - Dolina Brzeźnicy - pow. ogólna 1193,15 ha.