Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
 
  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).
 
 
Lasy Nadleśnictwa Krzystkowice  należy zaliczyć do silnie narażonych na szkody ze strony szkodników pierwotnych. Szczególnie lasy są narażone na występowanie szkodników pierwotnych takich jak:  barczatka sosnówka, brudnica  mniszka, strzygonia  choinówka, boreczniki sosnowe. 
 
Inne zagrożenia występujące w lesie:
  • zagrożenie od ryjkowców, ze względu na przelegiwanie powierzchni do odnowienia nie jest duże, jednak w celach kontrolnych wykładane są pułapki klasyczne (wałki, dołki),         
  • zagrożenie ze strony pędraków jest niewielkie i występuje jedynie na niewielkich powierzchniach na szkółce leśnej,          
  • import drewna z zagranicy może nieść ze sobą zagrożenie ze strony organizmów kwarantannowych w szczególności możliwość pojawienia się węgorka sosnowca,           
  • zagrożenie ze strony grzybów patogenicznych jest niewielkie, a nadleśnictwo stosowało corocznie podczas zabiegów trzebieżowych i zrębowych w drzewostanach na gruntach porolnych zabezpieczanie pni sosny preparatem Pg IBL.   
 
Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach (w wyniku zabezpieczania upraw przez ogrodzenie gdzie na chwilę obecną jest ogrodzone około 391 ha/177,9 km) utrzymują się na stałym poziomie, ale w ostatnim roku wykazują lekką tendencję malejącą w uprawach w przedziale szkód istotnych oraz gospodarczo znośnych. Natomiast w młodnikach rejestruje się tendencję wzrostową szkód istotnych jak i gospodarczo znośnych.     
 
W sierpniu 2012 r. Nadleśnictwo Krzystkowice nawiedził huragan. Najbardziej ucierpiało leśnictwo Żarków, gdzie wiatr dokonał ogromnego spustoszenia – poprzewracał i połamał drzewa na powierzchni 288 hektarów. Władze nadleśnictwa postanowiły obszar objęty katastrofą wykorzystać do stworzenia samodzielnego ekosystemu.
    
Nadleśnictwo ponosi coraz większe koszty związane ze sprzątaniem lasu ze śmieci. Obserwuje się zjawisko przywożenia  do lasu śmieci wielkogabarytowych i niebezpiecznych dla środowiska (np. zużyte telewizory, lodówki, opony itp.)