Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Projekt "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Projekt "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Nadleśnictwo Krzystkowice uczestniczyło w realizacji projektu koordynowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pn.: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Wartość projektu: 195.200.000,00 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 136.000.000,00 zł. 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i  Środowisko
 
Nadleśnictwo Krzystkowice w ramach projektu zrealizowało cztery zadania w skład których wchodzi pięć obiektów dotyczących Małej Retencji Nizinnej:
Zadanie 1 - Zbiornik retencyjny Bogaczów
Zadanie 2 - Zbiornik retencyjny Klepina
Zadanie 3 - Zbiornik retencyjny Grabowiec
Zadanie 4 - Zbiornik retencyjny Drągowina
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zretencjonowano 51 232 m3 wody.
 
Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1.064.758,32 zł.
Wartość dofinansowania: 775.808,73