Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat leśny „Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego" został utworzony w 1989 r. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentów grądu (wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty) i dąbrowy świetlistej z licznymi dębami pomnikowymi.
 
Rezerwat obejmuje powierzchnię 5,88 ha znajdującą się na terenie leśnictwa Brzeźnica i podlega ochronie ścisłej. Położony jest w południowej części kompleksu leśnego obrębu Miodnica, po obu brzegach malowniczo wijącej się rzeczki Brzeźnica i strumienia będącego jej dopływem. Teren rezerwatu ma charakter równiny morenowej falistej. W rezerwacie zachowały się drzewostany w stanie naturalnym lub bardzo zbliżonym do naturalnego.
Świat zwierzęcy reprezentują, oprócz wielu gatunków ptaków, dziko żyjące ssaki – sarny, dziki, lisy, zające i liczne drobne zwierzęta.