Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy korzystnie wpływają na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie. Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia dla Polski zasobność lasów w drewno wynosi około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy.

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Krzystkowice to 32087 ha, w tym leśna 31306 ha. 
Lesistość nadleśnictwa 58.5%. 
Gatunkiem panującym jest sosna - ponad 92% udziału. 
 
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 54 lata. 
 
Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice:
 
Procentowy udział poszczególnych siedlisk leśnych:
  • 85,1% - siedliska borowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku)
  • 14,7% - siedliska lasowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych)