Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Powojenna historia Nadleśnictwa Krzystkowice jest ściśle związana z historią ziem zachodnich. Tworzenie administracji leśnej odbywało się tu równolegle z powstawaniem zalążków administracji państwowej. Do najważniejszych zadań leśników po zakończeniu działań wojennych należały: inwentaryzacja i wywóz do składnic drewna pozyskanego przez Niemców, zalesienia gruntów porolnych, dogaszanie, usuwanie i odnawianie spalenisk powojennych, które były odnawiane głównie sosną (siewem ręcznym). W 1951 r. została wykonana generalna inwentaryzacja drzewostanów w celu udokumentowania zasobów leśnych.

Prace leśne w tamtym okresie wykonywane były przy pomocy miejscowej ludności oraz robotników interwencyjnych (głównie z województwa kieleckiego), których administracja leśna zaopatrywała w żywność  i urządzenie kwater mieszkalnych i ich wyposażenie.
 
W 1948 r. nastąpiła pierwsza reorganizacja w leśnictwie. W jej wyniku na terenie obecnego Nadleśnictwa Krzystkowice powstały cztery nadleśnictwa: Nowa Wieś (o pow. 9004 ha), Bogaczów (o pow. 6200 ha), Miodnica (o pow. 6849 ha) i Krzystkowice (o pow. 6900 ha), które funkcjonowały w latach 1948-1972. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosiła 700 – 800 ha.
 
Po reorganizacji, działalność gospodarcza nadleśnictw charakteryzowała się głównie pozyskaniem dużej ilości drewna z drzewostanów negatywnych, zajmujących sporą powierzchnię. Sadzonki do odnowień hodowane były na miejscu. Niemal każde leśnictwo, mające korzystne warunki glebowe, zakładało własną szkółkę o powierzchni 20–30 arów.
W 1964 r. odbyła się kolejna reorganizacja, która doprowadziła do likwidacji połowy leśnictw. Powierzchnia pozostałych leśnictw zwiększyła się do około 1370 ha. Wówczas to utworzono stanowisko gajowego.
 
W latach 1948-1972 wystąpiły na terenach  nadleśnictwa Krzystkowice, Nowa Wieś i Bogaczów  gradacje: barczatki sosnówki (w 1950 r. na powierzchni 1500 ha) i strzygoni choinówki (w 1957 r. na powierzchni około 400 ha).  Największe pożary miały miejsce w Leśnictwie Zajęcza, gdzie spaliło się 560 ha, a w 1961 r. w leśnictwach Lechów i Krzywaniec, gdzie spaliło się 400 ha.
 
Ostatnia reorganizacja w latach 1972–1973 spowodowała połączenie dotychczasowych nadleśnictw w jedno duże o nazwie Krzystkowice. Siedzibą nadleśnictwa  został budynek byłego Nadleśnictwa Nowa Wieś w Krzystkowicach (modernizowany w latach 1975-1977 i 2003-2004). Na stanowisko nadleśniczego powołano Daniela Bełzeckiego (ówczesnego nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Wieś), który funkcję tę sprawował do czasu przejścia na emeryturę do połowy lipca  2007 r. Powierzchnia nowo powstałego nadleśnictwa wynosiła 31 350 ha. Podzielono je na cztery obręby leśne i 18 leśnictw.