ZANOCUJ W LESIE

Nadleśnictwo Krzystkowice wyznaczyło do Programu „Zanocuj w lesie”, trzy obszary: Szyszyna, Podgórzyce i Grajówka o łącznej powierzchni ok. 1800ha, na których od 01.05.2021r. miłośnicy buschcraftu i survivalu będą mogli uprawiać swoje hobby

Nadleśnictwo Krzystkowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji mBDL [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej).
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska:                                       

  1. Miejsce przeznaczone na ognisko w Nadleśnictwie Krzystkowice:
   Obszar 2 „Podgórzyce” – przy wiacie w oddz. 260 Leśnictwa Nowogród.
   Nie jest zaopatrywane w drewno, należy je przynieść ze sobą.
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link]. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link].
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Na mapach znajdujących się poniżej w materiałach do pobrania kolorem czerwonym zakreślono fragmenty drzewostanów, w których mogą być prowadzone aktualnie prace gospodarcze. Zakaz wstępu w terenie oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawiane przy drogach i szlakach w rejonach prac. 

Prace gospodarczeka mogą być prowadzone w :

- W rejonie "Podgórzyce" prace gospodarcze będą prowadzone w oddz. 252-a, 252-b, 252-d, 252-l, 252-k, 252-h.

W rejonie „Szyszyna”  prace gospodarcze nie będą prowadzone.

W rejonie „Grajówka”  prace gospodarcze nie będą prowadzone.

 1. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 2. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie i obwody łowieckie wyłączone z dzierżawienia (OHZ) mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!           
  a. Obszar 1 „Szyszyna” – Koło Łowieckie Raróg Zielona Góra    
  b. Obszar 2 „Podgórzyce” – OHZ 167         
  c. Obszar 3 „Grajówka” – Koło Łowieckie Jeleń Żagań
 3. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres mcaciej.kaziow@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Maciej Kaziów

tel.603 857 213

maciej.kaziow@zielonagora.lasy.gov.pl

 

Lubisz spędzać czas na łonie natury? Chodzisz na wycieczki do lasu? Nocowałeś/aś w lesie albo nie wykluczasz zrobienia tego w przyszłości? Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco na któreś z tych pytań, to prosimy wypełnij krótką ankietę. Zajmie ok. 10 minut.

Lasy Państwowe umożliwiają nocowanie w lesie, w tym uprawienie surwiwalu i bushcraftu na wybranych obszarach leśnych w ramach ogólnopolskiego Programu pt. ”Zanocuj w lesie”. W związku z tym pytamy osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu w lesie o ich doświadczenia, opinie i potrzeby. Zebrane informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny i ulepszania Programu.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą analizowane i przedstawiane zbiorczo.

Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy