Lista aktualności Lista aktualności

BIURO POLOWAŃ "ZŁOTY ROGACZ"

Nadleśnictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza myśliwych na polowania na zwierzynę łowną w OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice. Wykupienie polowania odbywa się bezpośrednio przez Biuro Polowań „Złoty Rogacz”.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Krzystkowice składa się z 3-ech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 25000 ha lasu. Corocznie pozyskujemy ok 150 sztuk jeleni, 30 sztuk danieli i 180 sztuk saren. Polowania sprzedajemy bez pośredników i zbędnych kosztów. Zamówienie polowania prosimy składać na oryginalnych naszych drukach, wzór druku jest załącznikiem do oferty. Zakwaterowanie, wyżywienie, usługi tłumacza myśliwi organizują we własnym zakresie. Po akceptacji zamówienia przez Nadleśnictwo Krzystkowice i poinformowaniu klienta, wymagana jest zapłata zaliczki na konto Nadleśnictwa Krzystkowice.

Wpłata zaliczki winna nastąpić w złotych polskich (PLN) w wysokości określonej przez Nadleśnictwo. Zwrot niewykorzystanej zaliczki nastąpi w złotych polskich (PLN) po zakończonym i rozliczonym polowaniu na konto wskazane przez klienta. Ewentualne koszty związane z zamianą waluty w wyniku przelewów ponosi w całości klient. Po wpłynięciu na konto Nadleśnictwa całości zaliczki pomiędzy Nadleśnictwem Krzystkowice, a myśliwym lub przedstawicielem myśliwych nastąpi zawarcie umowy. Po wykonanym polowaniu wystawione zostaną faktury w złotych polskich (PLN), które będą przekazane myśliwemu lub przedstawicielowi myśliwych. W załączeniu przekazujemy informacje o bazach noclegowo-wyżywieniowych w najbliższej okolicy naszych łowisk. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 

Język Polski:
+48 603 857 216 Nadleśniczy Andrzej Staniszewski
+48 607 513 287 Z-ca Nadleśniczego Jacek Wojciński
+48 785 220 543 Spec. SL ds. gospodarki łowieckiej Gabriela Ostrowska

Język Angielski:
+48 784 667 253 Leśniczy ds. łowieckich Paweł Tatarynowicz

Konto sprzedającego:
Nadleśnictwo Krzystkowice PL 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001
KOD S.W.I.F.T.: /BIC EBOSPLPW

 

 

 

Zapraszamy